Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα πτυχία Delf – Dalf και Sorbonne Μαΐου 2020.

Eξέταση                                 Ημερομηνία                     Eξέταστρα               Περίοδος εγγραφών

DELF B2                             08-09 Mαΐου 2020                 140€                  04/2/2020 – 17/2/2020

DALF C2                             08-09 Mαΐου 2020                 160€                  04/2/2020 – 17/2/2020

SORBONNE B2              08-09 Μαΐου 2020                 140€                  04/2/2020 – 17/2/2020

SORBONNE C2              09-10 Mαΐου 2020                 160€                  04/2/2020 – 17/2/2020

Περισσότερες πληροφορίες στο 25210.47108