Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα πτυχία Michigan ECCE και ECPE Δεκεμβρίου 2020.

Eξέταση          Ημερομηνία                   Eξέταστρα             Περίοδος εγγραφών

ECCΕ                12 Δεκεμβρίου 2020               165€                  01/9/2020 – 30/9/2020

ECPE                13 Δεκεμβρίου 2020               185€                  01/9/2020 – 30/9/2020

Περισσότερες πληροφορίες στο 25210.47108